Dane w e-Nadawcy

Od marca 2013 dane w aplikacji przechowywane i dostępne są przez okres 12 miesięcy. W celu dalszej dostępności danych należy dokonać zapisu archiwum do lokalnego pliku użytkownika.

W zakładce ”Archiwum”, dostępne są dane i pliki archiwalne z przesyłkami. Zbiory, do archiwum, zapisywane są, z zakładki „Odebrane”, na żądanie użytkownika poprzez funkcję lub automatycznie ” jeżeli są starsze niż 30 dni.

W pakiecie zarchiwizowanego zbioru, dla którego zostaje nadany status „Archiwum”, istnieje możliwość wyeksportowania zbioru, jako plik xml lub xls, usunięcia go oraz wykonania wydruków.

Uzyskanie eksportu pliku xml, który został wysłany do UP następuje poprzez kliknięcie przycisku  "Pobierz (XML)". Wygenerowanie eksportu pliku xls, następuje poprzez kliknięcie przycisku " Pobierz (xls) „Po wykonaniu powyższej czynności, w oknie eksploratora, należy wybrać docelową lokalizację dla eksportowanego pliku.

WebAPI to usługa sieciowa, która umożliwia wymianę informacji między zasobami Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej a oprogramowaniem zewnętrznym klienta. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania z mechanizmami serwisu. W ramach API Poczta udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom serwisu Elektroniczny Nadawca.

Jeżeli jesteś klientem Poczty Polskiej skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym, udzieli Ci on odpowiedniego wsparcia w zakresie przygotowania integracji.

Jeżeli nie masz umowy z Pocztą Polską lub jesteś programistą zainteresowanym wykonaniem integracji we własnej aplikacji skontaktuj się z nami za pomocą Infolinii. Pracownicy pomogą ci uzyskać niezbędne danej oraz poinformują w jaki sposób postępować oraz jakie dane są wymagane żeby rozpocząć integrację.

Korzystanie z możliwości przygotowywania przesyłek za pomocą WebAPI wiąże się z koniecznością podpisania umowy z Pocztą Polską. Klienci nie posiadający konta w Elektronicznym Nadawcy nie będą mogli korzystać z funkcjonalności WebAPI.

Przygotowanie plików XML powinno odbywać się w oparciu o specyfikację interfejsu wymiany danych oraz schemat XSD. Specyfikację IWD można pobrać ze strony Elektronicznego Nadawcy zakładce „Czym jest e-nadawca” e-nadawca.poczta-polska.pl/

Interfejs wymiany danych (IWD) jest to zbiór informacji zawierający specyfikację i opis szczegółowy atrybutów przesyłki, wymagalności danych, służący do tworzenia plików XML w standardzie umożliwiającym ich import do Elektronicznego Nadawcy.

Specyfikację IWD, plik XSD oraz przykładowy plik XML można pobrać ze strony Elektronicznego Nadawcy zakładce „Czym jest e-nadawca” e-nadawca.poczta-polska.pl/

Funkcja umożliwia sprawdzenie zgodności wygenerowanego przez Klienta pliku xml ze specyfikacją IWD. Walidator sprawdza poprawność struktury pliku xml, a nie poprawność danych w nim zawartych.

Do Elektronicznego nadawcy możemy zaimportować 3 rodzaje plików: XML, CSV oraz Elektroniczną książkę nadawczą. Pliki XML należy przygotować zgodnie ze specyfikacją IWD. Schemat plików XLS można odnaleźć w aplikacji wybierając import pliku XLS.

Do importowania książki adresowej służą zakładki o nazwie Import książki csv i import książki xls dostępne w zakładce „Książka adresowa”. Dane do importu powinny być zapisane według ustalonego szablonu. Jest on dostępny w wymienionych wyżej zakładkach.

Aby pobrać książkę nadawczą dostępna w Elektronicznym Nadawcy należy przycisnąć export książki dostępny w zakładce Książka adresowa.

Jeżeli nie ma Twojego pytania prosimy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem:
  • 801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora),
  • (+48) 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.