Reklamacje

Aplikacja Elektroniczny Nadawca pozwala na składanie reklamacji dla przesyłek przygotowanych przez użytkownika na jego koncie. Reklamację można złożyć na przesyłki nadane lub takie, które dostępne są w zakładce „Wysłane”, „Odebrane” oraz „Archiwum”.

Reklamacje w Elektronicznym Nadawcy można złożyć na konkretną przesyłkę poprzez wskazanie jej z poziomu przesyłek znajdujących się w menu „Wysłane”, „Odebrane” oraz „Archiwum”. Należy taką przesyłkę znaleźć, wyświetlić jej szczegóły, pod danymi znajduje się przycisk umożliwiający złożenie reklamacji „Reklamacja”. Po kliknięciu należy wybrać właściwa przyczynę reklamacji. W kolejnych krokach można podać opcjonalnie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, dodać załącznik, wskazać żądanie odszkodowania.Klient może również na bieżąco śledzić status zgłoszenia.

Jeżeli nie ma Twojego pytania prosimy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem:
  • 801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora),
  • (+48) 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.